In mei 2011 is er een franse vereniging opgericht:

L’Association des Amis de l’ ARBORETUM DE LA TUILLIÈRE’

Lidmaatschap: €7,50 per persoon per jaar
Lidmaatschap voor het leven: éénmalig €100,-
Over te maken op: Bank: Credit Cooperatif , nr FR76 4255 9000 6941 0200 2289 931 BIC-code CCOPFRPPXXX t.n.v. Les amis de l’arboretum, Ayen
Klik hier voor ledenwerfbrief
Klik hier voor Inschrijfformulier
Deze vereniging heeft tot doel:
Beheer en exploitatie van Arboretum La Tuillière, om zo de volgende doelstellingen te kunnen blijven realiseren:
1. Behoud van soorten en vermeerderen van kennis aangaande bomen en struiken, alsmede een bijdrage leveren aan het behoud van biodiversiteit; 2. natuur- en milieueducatie; 3. CO2-compensatie en 4. informatiepunt voor duurzame, milieuvriendelijke projecten.

Klik hier voor het beleidsplan
Omdat de vereniging in het buitenland gevestigd is, kunnen giften aan de vereniging worden afgetrokken van de belasting (mits uw totale bedrag aan giften 1% van het inkomen te boven gaan).
Een andere mogelijkheid is een legaat via de notaris: 5 jaar lang een vast bedrag schenken. Dit is altijd volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum bedrag).

Onderdeel van de vereniging is de CO2-compensatie aanplant: mensen kunnen ter compensatie van de uitstoot van CO2 als gevolg van reizen of andere activiteiten geld doneren aan de vereniging. Hiervoor worden bomen gekocht. Zie ook: CO2 compensatie aanplant