Bosaanplant ter CO2 compensatie in Arboretum La Tuillière
CO2 is een broeikasgas dat een bijdrage levert aan de opwarming van de aarde en zo aan de klimaatverandering.
Bij alles wat men doet wordt CO2 uitgestoten. Soms veel, zoals bij vliegen, soms weinig. Een gemiddeld Nederlands huishouden stoot 10.460 kilo CO2 per jaar uit. Bedrijven gooien een veelvoud daarvan de lucht in, want ook bij de productie van bijv. levensmiddelen en andere goederen wordt CO2 uitgestoten.
Bomen nemen CO2 op en geven zuurstof af. Zij kunnen daarom een deel van de CO2 uitstoot compenseren.
Hoewel de aanplant van bomen een niet te verwaarlozen effect heeft, is het zinniger om CO2 uitstoot te verminderen of te voorkomen. Zuinig omgaan met energie en zoeken naar klimaatneutrale, duurzame en veilige energiebronnen heeft de voorkeur.
Omdat men hoe dan ook niet ontkomt aan uitstoot van CO2 bij de activiteiten in het dagelijks leven, is de aanplant van bomen een zinvolle actie.

Bedenkingen bij bomenaanplant
Er is weinig toezicht of controle op bomenaanplant.
Om genoeg compensatie te bieden, moet een boom minstens 50 jaar blijven staan. Er bestaat geen keurmerk dat de garantie geeft dat de aangeplante boom inderdaad zolang of langer zal blijven staan.
Soms wordt er eerst oorspronkelijk bos of oerwoud gekapt, om daarna snelgroeiende bomen te planten. Dit gebeurt vooral in de tropen.
Soms sponsor je alleen het onderhoud van een reeds bestaand bos. Dat geeft natuurlijk geen extra compensatie.
Wanneer de boom gekapt en verbrand wordt, komt de CO2 alsnog vrij.
Wanneer het hout van de boom gebruikt wordt voor het maken van meubels of in de bouw, gaat het nog wel een eeuw mee, maar ook dan komt het uiteindelijk weer vrij.
Boomaanplant heeft dus een tijdelijk effect, maar geeft daarmee de tijd om te zoeken naar en over te stappen op duurzame energiebronnen.

Waarom toch bomen planten ter compensatie?
Zolang de boom er staat, levert hij een bijdrage aan CO2 compensatie.
De aanplant levert een bijdrage aan de strijd tegen de ontbossing.
Er ligt wereldwijd ruim 2 miljard hectare grond braak. Dat zou na aanplant van bomen 75-125 gigaton CO2 opleveren, hetgeen overeenkomt met de uitstoot wereldwijd, van de komende 15-25 jaar. Zo creëert men de tijd om op duurzame energiebronnen over te schakelen.

Bomen planten in Europa of in de tropen?
Bomen in de tropen nemen 2x zoveel CO2 op als bomen in Europa.
Het is dus effectiever om in de tropen bomen aan te planten. Bovendien is bomen planten en bos onderhouden in de tropen goedkoper dan in Europa.
Maar:
Bij aanplant in de nabije omgeving heeft men direct zicht op wat er met gedoneerd geld gebeurt.
Bij aanplant in de omgeving levert men een bijdrage aan het tegengaan van ontbossing in de regio.
Bij goed beheer wordt de regionale biodiversiteit in stand gehouden.

Aantal bomen dat geplant moet worden ter compensatie
De hoeveelheid CO2, die een boom opneemt, is afhankelijk van zijn grootte en van de standplaats. Rond de evenaar zetten bomen meer CO2 om dan in koudere gebieden.
Een hectare bos neemt in Europa 300 ton CO2 op, in de tropen 600.
Men stelt dat voor 1 ton CO2 uitstoot gecompenseerd wordt met de CO2 opname van 50 bomen in de tropen of 100 bomen in Europa.
Anderen berekenen 6-9 bomen per ton CO2. Deze bomen moeten minstens 40 jaar blijven staan. Een aantal websites, die handige calculators geven:
www.zeroCO2.com
www.treecanada.ca
www.greenseat.nl

De prijzen per bomen variëren enorm. Het hangt ook af van de plek waar geplant wordt.
In de tropen rekent Treesfortravel ongeveer €0,25 per boom.
Een Canadese site rekent $20,- per boom. Er staat niet bij waar die geplant worden.
In de emissiehandel kost 1 ton CO2 € 15,-

Wat doet arboretum La Tuillière
Arboretum La Tuillière heeft in 2010 een aangrenzend stuk weiland aangekocht van 5,5 hectare. Dit is gebruikt om het arboretum uit te breiden.
Het is een interessante bomentuin geworden, waarin de bomen gegroepeerd staan naar de gebruikswaarde van hun hout. Zo zijn er groepen met bomen waarvan het hout gebruikt wordt (of werd) voor het maken van meubels, voor gebruiksvoorwerpen en gereedschap, voor sport en spelartikelen, voor muziekinstrumenten, in de bouw, voor transport en in de infrastructuur, voor medicinale doeleinden en wegens hun productie van fruit of noten.
Wij geven mensen de gelegenheid om bomen te laten aanplanten ter compensatie van hun CO2 -uitstoot.
Wij kopen daarvan geen grote hoeveelheden snelgroeiende wilgen of populieren, maar leggen er een geldbedrag bij om bijzondere bomen te kopen, die in dit plan passen.
Zo wordt een mooi en bijzonder ‘bos’ aangelegd, dat een bijdrage levert aan de biodiversiteit, aan behoud van soorten bomen en behoud en toename van kennis rond de groei van bomen in een veranderend klimaat.
Het arboretum is open voor publiek. Donateurs kunnen altijd komen kijken en zelf beoordelen of er waardig met hun geld is omgesprongen.

Kosten per boom in La Tuillière
Wij gaan uit van 6 bomen per ton CO2.
Een beetje bijzondere boom kost gauw 10,-.
Planten met een stok en een bescherming tegen vraat door reeën of andere dieren kost €2,-
Wil je een boom planten ter compensatie op La Tuillière, dan kost dat €12,50 per boom.
Om een mooi bomen assortiment te krijgen, leggen wij er een bedrag bij, dat varieert van €0-20,-.