De dieren

Er zijn drie ganzen, een stuk of 25 parkeenden en wilde eenden, 7 ‘franse’ eenden en 2 hanen en ongeveer 10 kippen

Barbarie eend met 11 jongenDe eenden: deze zijn heel gezellig. Ze lopen rond op het land en zwemmen in de meertjes. Ze kunnen op het eilandje broeden in broedhokken. Daar kan geen vos of marter komen (helaas wel de reiger…). Heel soms slaagt een moeder erin om enkele kleintjes groot te brengen. Van alle andere eenden worden de jonkies binnen een paar dagen opgegeten. Dat gebeurt bijna altijd ’s nachts. Daarom broeden we er jaarlijks een aantal uit in de broedmachine. In 2006 hebben we voor het eerst ook andere soorten eenden uitgebroed. De eieren gekocht bij een hobbykweker. Het waren Slobeendjes, Baikaltalingen, Roodschoudertalingen, Bahamapijlstaarteenden. De meeste zijn al hetzelfde jaar gesneuveld. Een paar hebben jaren geleefd: 1 man Roodschoudertaling, 1 man Bahamapijlstaart, maar zijn in de winter van 2012-2013 toch verdwenen. Zomer 2012 hebben we nog een poging gewaagd met heel veel eieren van veschillende soorten eendjes. Helaas is dat een mislukt project geweest: er is er niet één groot geworden.
In 2009 hebben we een aantal eieren uitgebroed van de Muskuseenden (Canards de Barbary). Ze broeden nu zelf bijna het hele jaar door. Zodra ze geboren zijn zetten we de moeder met kleintjes in een groot hok. Als ze 2 maanden oud zijn mogen ze vrij. Dat is de enige manier om de vos en andere rovers te overleven. Er lopen er een stel over het land. Ze zijn heel tam en gezellig.

eenden en ganzen 300x450
ganzen300x450
kippen
Er zijn 2 hanen en 9 kippen. De grote haan is een Orpington Buff dubbel geveerd. Een gigantisch beest, lijkt een beetje op een wandelende theemuts …. Wij noemen hem Fluff. Ook zijn er twee raskippen: een Brahma hoen, kleur Columbia, genaamd Calamaty Jane en er is een dubbelgezoomde Barnevelder, ze heet Poulette. Verder is het een mengelmoes, maar niet minder lief en gezellig
paarden 300x450
Op de wei lopen in de zomer paarden. Deze zijn niet van ons, het zijn logés. Ze houden wel fijn het gras kort